சகோதரத்துவத்துடன் வாழ அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

சகோதரத்துவத்துடன் வாழ அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

அமைதி, ஒற்றுமை, நிம்மதி, மகிழ்ச்சியோடு எளிமை, கருணை போன்ற உயரிய குணங்களை பின்பற்றி சகோதரத்துவத்துடன் வாழ அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்!

Leave a comment